Ciekawostki

Poniżej przestawiamy ciekawostki związane z rynkiem elektrycznym, oraz informacje o których powienieneś wiedzieć.

Instalacje elektryczne - o czym należy pamiętać

Abyśmy bezpiecznie mogli korzystać z urządzeń zasilanych energią elektryczną, powinniśmy przestrzegać kilku podstawowych założeń:

Instalacje elektryczne wykonujemy stosując przewody miedziane, z osobnym przewodem ochronnym - w dzisiejszych czasach nie stosuje się przewodów aluminiowych.

Projektując instalacje, wybieramy takie przekroje Instalacjeprzewodów aby odpowiadały nie tylko obecnym wymaganiom, ale również uwzględniały zwiększoną obciążalność w perspektywie następnych lat.

Równie istotne jest uwzględnienie odpowiedniej ilości obwodów trójfazowych, które są niezbędne do zasilenia urządzeń o dużym poborze energii, tj. kuchnie elektryczne, podgrzewacze wody.

W zależności od wielkości pomieszczeń, powinno się montować odpowiednią liczbę gniazd wtykowych - około 3 do 5 w pokojach, oraz od 7 do 9 w kuchni.

W pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu porażeniowym. tj. łazienka, kuchnia, stosujemy gniazda z odpowiednim stopniem ochrony IP.

Stosuj wielostopniowe urządzenia ochrony przepięciowej, które skutecznie zabezpieczą przed awariamy wywołanymi przepięciami w instalacji elektrycznej cenny sprzęt RTV AGD.

W każdym przypadku naprawę instalacji powinna wykonywać osoba wykwalifikowana, z odpowiednimi  uprawnieniami.

Stopień ochrony IP - zabezpieczenie przed szkodliwym wpływem otoczenia

Oznaczenie stopnia ochrony osłon urządzeń elektrycznych składa się z liter IP (z ang. Internal Protection), oraz dwóch cyfr określających cechy osłony (zobacz tabelę poniżej). Czasami spotyka się także duże litery na trzecim i czwartym miejscu po literach IP, zawierające informacje dodatkowe, które jednak nie są obowiązujące. Jeśli któraś z cyfr nie jest określona, zastępuje się ją literą X.

Ochrona IP

Sposób na migające żarówki energooszczędne... kondensator WKSE

Jeśli używasz żarówek energooszczędnych i zauważyłeś, że po wyłączenia światła żarówka miga, może to mieć związek z podświetlanym włącznikiem światła. Kondensator do świetlówek energooszczędnych eliminuje zjawisko migania (rozbłysków) świetlówki energooszczędnej w instalacji z wyłącznikiem podświetlanym.

Kondensator WKSE należy podłączyć równolegle do kostki przyłączeniowej lampy ze świetlówkami energooszczędnymi, zgodnie z poniższym schematem.

WKSE

UWAGA: Przed podłączeniem należy wyłączyć bezpieczniki. Podłączenie powinna wykonywać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.